Privacy beleid

Privacybeleid

De privacy van onze leden is van het grootste belang voor de KHDV. We houden ons dan

ook strikt aan de regels van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Hieronder kan je meer informatie terugvinden over ons GDPR beleid:

 • Welke persoonsgegevens verwerken we?
 • Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?
 • Beschikbaarheid van persoonsgegevens
 • Jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Welke persoonsgegevens delen we met anderen?
 • Welke beveiliging voorzien we?


KHDV

De gegevensverzameling wordt gecentraliseerd bij de Koninklijke Harmonie De

Verbroedering-Wommelgem VZW.

KHDV

Schransweg 32

2160 Wommelgem


0474 55 10 32 (Ingrid De Cnodder) of 0486 31 51 89 (Paul Van Haute)

Info@khdv.be


Persoonsgegevens

De KHDV verwerkt persoonsgegevens over jou als je aangesloten bent als lid of gegevens

hebt doorgegeven als sympathisant. Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt op

moment van inschrijving of doorgave. We verzamelen dus geen bijkomende gegevens over

jou zonder jouw medeweten.


De persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoon- en/of Gsm-nummer
 • E-mailadres
 • Bedrag / Datum betaling lidgeld
 • Datum/Jaar Toetreding – Uittreding
 • Voor de muzikanten : startjaar opleiding / instrument(en)
 • Voor leden van de Raad van Bestuur : Rijksregisternummer


Doel verwerking persoonsgegevens

De KHDV gebruikt de verzamelde gegevens om onze diensten te kunnen verlenen,

activiteiten te kunnen beoefenen en onze leden te informeren via zowel gedrukte als digitale

communicatie.


Beschikbaarheid van persoonsgegevens

Onze ledendatabank wordt verwerkt in het programma Assist of in Excel. U kan ten allen

tijde een overzicht van uw beschikbare gegevens opvragen via info@khdv.be


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen via info@khdv.be. De KHDV zal zo

snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.


Hoe lang we gegevens bewaren?

De KHDV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Van ex-leden en

overleden leden bewaren we de gegevens gedurende een termijn van maximum 10 jaar.


Delen met anderen

De KHDV verstrekt geen enkele persoonsgegevens aan derden uitgezonderd gegevens

inzake het afsluiten van een verzekering voor tijdens onze activiteiten. Dit kan enkel en

alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting.


Beveiliging

De KHDV neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig op en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@khdv.be